Tyck till om din förskola

17-11-10

Under vecka 46-47 genomför barn- och utbildningsförvaltningen en enkätundersökning om förskoleverksamhet i Huddinge.

Undersökningen skickas ut till alla som har barn i pedagogisk omsorg eller på en förskola i Huddinge. Länken till svarsformuläret skickas ut via e-post den 13 november och undersökningen besvaras elektroniskt. I år kan man besvara enkäten på svenska, engelska, finska eller arabiska.

Alla svar sätts ihop på enhetsnivå och redovisas på huddinge.se, som en del av jämför service. Alla verksamheter får även sina resultat och kommer att använda dem i sitt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Företaget som är upphandlat för undersökningen heter Entergate.

Uppdaterad 14 november 2017

Var informationen till din hjälp?