Arbetet med skolplaceringar i full gång

18-02-20

Den 14:e februari var sista dagen att söka skola till förskoleklass eller årskurs 1 inför höstterminen 2018. Nu pågår en process att matcha de ansökningar som kommit in med antal platser på våra kommunala skolor.

illustration på ryggsäck

Den 14:e februari var sista dagen att söka skola till förskoleklass eller årskurs 1, inför höstterminen 2018. 

Nu pågår en process att matcha de ansökningar som kommit in med antal platser på våra kommunala skolor. Under tiden placeringsarbetet pågår har skolorna tyvärr inte möjlighet att lämna ut någon information om enskilda placeringar.

Har du gjort din ansökan senast den 14 februari kommer du att få besked om vilken skola ditt barn har fått plats på med post i början av april.

Missade du ansökningstiden?

Du som har missat att söka skola till ditt barn senast den 14:e februari kan skicka in en ansökningsblankett i efterhand. Din ansökan kommer dock inte att vara med i den första processen för att matcha ansökningar med antal platser på skolorna.

Länk till blankett

Du som sökt till fristående skola, eller skola i en annan kommun

Det är viktigt att grundskoleavdelningen får veta om du har sökt plats för ditt barn i en fristående skola eller skola i en annan kommun, så att de kan göra en korrekt fördelning av platser till Huddinges kommunala skolor. Skicka ett mejl till grundskoleavdelningen@huddinge.se och berätta vilken skola det gäller, om du inte har meddelat detta tidigare via e-tjänsten eller mejl.

Uppdaterad 26 februari 2018

Var informationen till din hjälp?