Rektor Semira Vikström finalist i stora skolledarpriset

18-03-02

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan är en av tre finalister till det stora Skolledarpriset, som delas ut av Sveriges Skolledarförbund. Priset delas ut vartannat år till en nominerad skolledare i samband med Nordiska Skolledarkongressen och går till en skolledare som har gjort extraordinära insatser utifrån fastlagda kriterier.

– Det känns naturligtvis jätteroligt att vara finalist och jag är tacksam och ödmjuk inför att ha nominerats. Att en jury sedan utsett mig till en av tre finalister är stort! Jag känner mig redan som en vinnare, säger Semira och fortsätter:
– Sen skickar jag ett STORT TACK till alla mina fantastiska medarbetare, som har fått mig att växa i min roll som skolledare. De har verkligen fått åka X2000 under de här åren! Det har pågått ett enormt utvecklingsarbete, och de har under hela tiden visat en stor tillit, ett enormt engagemang, mod och driv. Vi gör skillnad på riktigt, varje dag! Jag är så stolt över det här grymma gänget, och det arbete som vi har gjort och gör tillsammans på Visättraskolan!

Juryns motivering 

Semira Vikström har med hårt systematiskt arbete, mod och starkt engagemang lyckats göra sin skola till en trygg, inspirerande, framgångsrik och attraktiv arbetsplats för såväl elever och personal. Ett tydligt ledarskap med klart uttalade ansvarsområden för, synliggörande av, och förväntningar på medarbetarna, har lagt grunden till en kultur präglad av generositet och teamkänsla. Hon sätter sin skola i ett större sammanhang t.ex. genom en innovativ rastverksamhet, utan att någonsin svikta i sitt fokus på elevernas måluppfyllelse.

Priset delas ut på Nordiska Skolledarkongressen den 13 mars. De två andra finalisterna är Jan-Erik Andrén, förvaltningschef Filipstads kommun och Hans Jakobsson, gymnasierektor i Västerås.

Stora skolledarpriset

Sveriges Skolledarförbund vill genom sitt pris uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Kriterier för finalister

  • Skolledaren är djupt grundad i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod och har i sitt arbete agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.
  • Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen.
  • Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald.
  • Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.

Juryn för priset utgörs av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Friskolornas riksförbund, Studentlitteratur, Sveriges Elevkårer samt Sveriges Elevråd, Svea, förutom Sveriges Skolledarförbund.

Uppdaterad 2 mars 2018