Tyck till om din förskola

18-11-08

Under vecka 46-47 genomför barn- och utbildningsförvaltningen en enkätundersökning om förskoleverksamhet i Huddinge.

Undersökningen skickas ut till alla som har barn i pedagogisk omsorg eller på en förskola i Huddinge. Länken till svarsformuläret skickas ut via e-post den 12 november och undersökningen besvaras elektroniskt. Du kan besvara enkäten på svenska, engelska, finska eller arabiska. Enkäten skickas endast ut till en av vårdnadshavarna per barn.

Alla svar sätts ihop på enhetsnivå och redovisas på huddinge.se, som en del av jämför service. Alla verksamheter får även sina resultat och kommer att använda dem i sitt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Företaget som skickar ut undersökningen heter Entergate.

Uppdaterad 8 november 2018

Var informationen till din hjälp?