Klart var eleverna ska gå när Tomtbergaskolan byggs ut

18-02-14

Nu är det klart var eleverna ska gå medan Tomtbergaskolan byggs ut och renoveras, med start från höstterminen 2018.

Utsikt över Tomtbergaskolan

  • Elever från förskoleklass till och med årskurs 3 kommer att gå i paviljonger på Kvarnbergsskolans skolgård. Paviljongerna finns redan på plats och ligger vid sidan av övriga skolbyggnader.
  • Elever i årskurs 4-6 kommer att ha sina lektioner i de paviljonger som finns på Tomtbergasskolans gård under tiden skolan byggs om. Det kommer säkerställas att miljön, inklusive ljudnivån, för eleverna kommer att vara trygg och säker under tiden eleverna vistas på skolans område.

På det här sättet hålls Tomtbergaskolans elever ihop och får gå i närheten av varandra, och slipper bussas till lokaler längre bort i kommunen. Tomtbergaskolan planeras att stå färdig till höstterminen 2021. 

Uppdaterad 14 februari 2018

Var informationen till din hjälp?