Nya regler för uppsägning av förskoleplats

18-05-03

Sedan 1 maj 2018 är det inte längre möjligt att säga upp sitt barns förskoleplats för att få en avgiftsfri period under sommaren när barnet ska börja i förskoleklass. De nya reglerna trädde i kraft den 1 maj 2018.

Tidigare kunde vårdnadshavare säga upp sitt barns plats i förskolan i början av sommaren och på så sätt få en avgiftsfri period inför barnets skolstart. Den möjligheten har nu tagits bort sedan kommunfullmäktige reviderade reglerna för uppsägning av förskoleplats på sitt möte den 23 april 2018. För att få en avgiftsfri period måste uppehållet mellan ditt barns tid i förskolan och starten i förskoleklass i och med de nya reglerna vara längre än tre månader.

De nya reglerna trädde i kraft 1 maj och innebär även att barn som ska lämna förskolan för att börja i den obligatoriska förskoleklassen inte längre behöver säga upp platsen, den upphör automatiskt den 31 juli. 

Den ordinarie uppsägningstiden för en förskoleplats, om barnet exempelvis ska flytta till en annan kommun, är fortfarande en månad. 

Kommunens regler gällande uppsägning finns i Huddinge kommuns författningssamling HKF 6310 och 6210.

Mer om reglerna för förskola och pedagogisk omsorg

Uppdaterad 14 maj 2018

Var informationen till din hjälp?