Elevresultaten i Huddinge fortsätter att förbättras

18-12-06

Nyhet

Idag presenterar SKL sina öppna jämförelser för grundskolan. "Vi är mycket stolta över att Huddinge kommuns grundskolor klättrat och placerar sig på plats 48 av 290 i rankningen av Sveriges kommunala skolor," säger utbildningsdirektör Kerstin Andersson.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör varje år öppna jämförelser av resultaten i Sveriges kommunala grundskolor baserade på uppgifter från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska centralbyrån.

Sedan förra året har Huddinge kommuns grundskolor klättrat fyra placeringar i den totala rankingen och hamnar i år på plats 48 av 290. Förra året låg Huddinge kommuns grundskolor på plats 52.

– Det betyder att Huddinges grundskolor resultatmässigt hamnar bland de bästa 25 procenten i Sverige. Vi ska fortsätta arbeta för att eleverna i Huddinge ska ha de allra bästa förutsättningarna och idag firar vi att vi är på rätt väg, säger utbildningsdirektör Kerstin Andersson.

Bakgrunden till klättringen handlar bland annat om ett kraftigt förbättrat resultat för pojkar vad det gäller behörigheten till gymnasiet i årskurs 9 i kombination med att även flickors resultat i årskurs 9 i Huddinge ökar. Vad det gäller andel behöriga elever till gymnasiet rankas Huddinge på 62:a plats i Sverige.

– I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Att fler elever lyckas i skolan är tack vare alla fantastiska lärare och personal på alla nivåer. Målinriktat och professionellt fortsätter vi vårt gedigna arbete säger Jelena Drenjanin (M) ordförande i grundskolenämnden i Huddinge.

Meritvärdet för elever som går ut årskurs 9 har också ökat mellan 2017 och 2018, från 228,8 till 233,7. Vad det gäller meritvärdet ligger Huddinge kommun på plats 40 av 290.

– SKL:s öppna jämförelse förstärker den bild vi redan har och arbetar med tillsammans med grundskolenämnden och rektorerna i våra grundskolor. Det är precis den här trenden vi ser när vi analyserar våra resultat. Riket i stort har en positiv trend men Huddinge uppvisar en än bättre utveckling, säger utbildningsdirektör Kerstin Andersson.

Huddinges kommunala gundskolors placering i SKL:s öppna jämförelser 2018. Jämförelsevärde för 2017 inom parantes.
Rankning totalt 48 av 290 (52)
Behörighet till gymnasiet 62 av 290 (86)
Meritvärde i årskurs 9 40 av 290 (41)
   

Uppdaterad 6 december 2018

Var informationen till din hjälp?