Toppresultat för Huddinges niondeklassare

18-06-28

Det blev ett sammantaget högt betyg för de elever som i år lämnade årskurs 9. Årets elevkull har presterat på topp, både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasieskolan.

85,9 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i Huddinges skolor vårterminen 2018 fick behörighet till samtliga nationella program, vilket är en ökning med 3,1 procentenheter från 2017. Även andelen elever som är behöriga till yrkesprogram har ökat, från 84,5 procent till 87,8 procent. Därtill har pojkarnas resultat förbättrats markant, vilket gör att skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar. Resultatet är det bästa sedan 2011.

– Tre faktorer har varit avgörande för elevernas resultat; kontinuerligt utvecklande av undervisningen, kompetenta och behöriga lärare samt professionella skolledare. I Huddinge arbetar vi målmedvetet med förbättringar som gör skillnad och vi ska fortsätta arbeta för att kunna möta varje elev utifrån hens förutsättningar, för det ger resultat, säger Kerstin Andersson, utbildningsdirektör. 

Trenden med stigande meritvärde fortsätter: från 228,8 poäng år 2017 till 232,8 poäng i år. Det är framför allt pojkarnas resultat som bidrar till de förbättrade resultaten. Pojkarnas meritvärde har ökat från 215,3 poäng till 221 poäng och deras behörighet till nationella program har ökat från 81 procent till 86,2 procent. Flickornas meritvärde har sänkts något från 247,8 poäng 2017 till 245,8 poäng 2018. Resultatet vad gäller flickornas behörighet är oförändrat.

– Det vi nu ser är effekterna efter flera års satsningar på åtgärder som ska ge alla våra elever oavsett kön eller bakgrund en lyckad skolgång, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

Siffrorna är preliminära. De slutgiltiga sifforna presenteras av Skolverket i höst.

Uppdaterad 28 juni 2018

Var informationen till din hjälp?