Ändringar i Skola24

19-04-23

Nyhet

Från och med den 29 april 2019 sker förändringar i Skola24. Det innebär att alla vårdnadshavare med barn i grundskolan och gymnasiet samt myndiga elever automatiskt ansluts till systemet, samt att inloggning sker med e-legitimation.

Skola24 används för att rapportera elevers frånvaro, och vårdnadshavare kan även ta del av schema, se inrapporterad frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Tidigare har vårdnadshavare varit tvungna att ansöka om konto i Skola24, men från och med den 29 april kommer alla vårdnadshavare med barn i grundskolan och gymnasiet samt myndiga elever anslutas automatiskt. På så vis försvinner ansökningsförfarandet vilket i sin tur medför en mer effektiv och snabbare handläggning. Framöver kommer dessutom inloggning ske med e-legitimation, i stället för, som tidigare, med lösenord.

För dig som ännu inte har ett konto i Skola24

Från och med den 29 april är du automatiskt ansluten till systemet och kan logga in med din e-legitimation. Kontrollera dina kontaktuppgifter under Inställningar och Mina inställningar.

För dig som redan har ett konto i Skola24

Tjänsten fungerar som tidigare förutom att du nu loggar in med e-legitimation. Vi rekommenderar att du kontrollerar dina kontaktuppgifter så att de är uppdaterade.

För dig som är god man eller familjehem

Du ansöker om konto till Skola24 via e-tjänsten.

E-legitimation

För att logga in i Skola24 behöver du e-legitimation, som du skaffar hos din bank. Har du inte möjlighet att skaffa e-legitimation, kontakta Servicecenter på telefon 08-535 300 00 så får du hjälp.

Uppdaterad 23 april 2019

Var informationen till din hjälp?