Huddinge begär ändring av beslut gällande statsbidrag

19-06-28

Nyhet

Enligt Skolverket ska Huddinge kommun återbetala hela statsbidraget för likvärdig skola med anledning av sänkta elevkostnader. Kommunen har nu fått beviljat en begäran om ändring och kommer att skicka in kompletterande uppgifter gällande särskilda skäl för de sänkta kostnaderna.

Enligt förordningen om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling får de egna kostnaderna per elev inte minska om man tagit del av bidraget. Undantaget är om det finns särskilda skäl. Då Huddinge kommun i sin redovisning till Skolverket angett att kommunen minskat sina kostnader per elev under 2018 jämfört med de senaste tre åren (2015-2017), men inte angett särskilda skäl för detta, har Skolverket fattat beslut om att kommunen ska återbetala hela beloppet på knappt 8,9 miljoner kronor.

Beviljas begäran om ändring

Barn- och utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med Skolverket som beviljat en begäran om ändring av beslut. Förvaltningen kommer att skicka in kompletterande underlag angående de särskilda skäl som föranlett de minskade kostnaderna, och jobbar just nu med att ta fram detta.

- Tyvärr har vi brustit i vår kvalitetssäkring av redovisningen, och vi analyserar nu hur det kunde hända för att säkerställa att det inte händer igen. Därför är vi såklart tacksamma att vi får möjligheten att komplettera med uppgifter som förhoppningsvis ändrar Skolverkets beslut, säger utbildningsdirektör Kerstin Andersson.

Komplicerat förfarande

Huddinge kommun, och alla andra kommuner som har blivit återbetalningsskyldiga, har även blivit kontaktade av SKL som kommer att driva frågan om huruvida förutsättningarna för det aktuella statsbidraget är rimliga.

- Det här statsbidraget är komplicerat då vi dels behöver blicka tillbaka på tidigare års ekonomi och elevantal, dels uppskatta kostnader och antalet elever för kommande år. Detta samtidigt som bidraget ska användas under innevarande år. Det gör att en felaktig uppskattning av kommande års resultat kan få konsekvenser i form av återbetalningskrav av pengar som redan använts, säger Kerstin Andersson.

Uppdaterad 28 juni 2019

Var informationen till din hjälp?