Automatiskt anslutning till Skola24

19-09-03

Nyhet

Är du vårdnadshavare med barn i grundskolan och gymnasiet eller elev över 18 år? Då ansluts du automatiskt till Skola24 och behöver inte skicka in en ansökan för att få tillgång till systemet.

Skola24 används för att ta del av schema, se inrapporterad frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Tidigare har man som vårdnadshavare till elev på grundskolan eller gymnasiet, samt som myndig elev, varit tvungen att ansöka om konto i Skola24. I våras infördes dock automatisk anslutning till systemet samt inloggning med e-legitimation i stället för lösenord, vilket förenklar förfarandet och medför en mer effektiv handläggning.

  • Du som inte tidigare haft ett konto i Skola24 är ansluten per automatik och kan logga in direkt med e-legitimation.

  • För dig som redan har ett konto i Skola24 så funkar tjänsten på samma sätt som tidigare förutom att du nu loggar in med e-legitimation i stället för med lösenord.

  • Du som är god man eller familjehem måste fortfarande ansöka om konto via e-tjänst. 

Inloggning Skola24 för vårdnadshavare och myndig elev

E-tjänst för god man och familjehem

Skola24-appen

För att använda Skola24-appen behöver du aktivera denna funktion.

Det gör du genom att:

  • Gå in på https://huddinge.skola24.se/

  • Klicka på ”Aktivera konto för Skola24 MobilApp” i vänstermenyn och följ instruktionerna på skärmen.

  • Logga in i appen med det användarnamn och lösenord som du får genom att följa stegen ovan.

Uppdaterad 3 september 2019

Var informationen till din hjälp?