Flera bränder i Huddinge

19-05-22

Nyhet

Räddningstjänsten har de senaste dygnen hanterat många mindre bränder runt om i kommunen samt en större skogsbrand i Visättra. Situationen är under kontroll och räddningstjänsten har god beredskap.

Enligt Södertörns brandförsvarsförbund är de flesta bränderna mindre och begränsade. I Visättra pågick under onsdagskvällen vattenbombning med helikopter av skogsbranden, vilket gav god effekt. För de senaste uppdateringarna se Södertörns brandförsvarsbunds Facebook-sida.

Stor risk för markbränder i länet

Det är just nu stor fara för markbränder i Stockholmsområdet. En bidragande orsak tros vara de blommande aspträden som ger ifrån sig mängder av vita lättantändliga frön som lägger sig i drivor i skog och mark. Allmänheten rekommenderas därför att vara försiktig med öppen låga och cigarettfimpar utomhus. Ring nödnumret 112 om det brinner.

Brandförsvaret vädjar om stor försiktighet. En liten gnista kan snabbt bli en stor eld. Har du barn och ungdomar i din närhet, prata med dem om faran med att leka med eld, så att de förstår allvaret i situationen och hur lätt eld kan sprida sig.

Mer information finns på Södertörns brandförsvars webbplats.

Tidigare bränder vid Mariedalsvägen och Kvarnbergsskolan släckta

Enligt Södertörns brandförsvar finns det ingen fara för spridning och ingen har kommit till skada. Pedagogerna på Kvarnbergsskolan och förskolan Draken har löpande kontakt med brandförsvaret som informerar om några ytterligare åtgärder behöver vidtas. I nuläget bedöms dock skolan och förskolan kunna fortsätta bedriva verksamheterna som vanligt.

Uppdaterad 22 maj 2019

Var informationen till din hjälp?