Meritvärdet ökar igen i Huddinges kommunala grundskolor

19-09-26

Nyhet

Trenden med ökande meritvärden för eleverna i årskurs 9 i Huddinges kommunala grundskolor fortsätter. Meritvärdet är rekordhögt även i år. Det visar Skolverkets statistik.

puffbild klagomål.jpg

Huddinges kommunala skolor kan stoltsera med ett fint meritvärde för årskurs 9 även i år. Det visar Skolverkets officella statistik som släpptes den 26 september 2019.

Eleverna som lämnade årskurs 9 i Huddinges kommunala grundskolor våren 2019 uppvisar en tydlig förbättring av resultaten med en procentenhet från 233,7 år 2018 till 235 år 2019.

– Det är väldigt glädjande att se att vi lyckats höja meritvärdet i år också. Det låg högt förra året men nu höjer vi ytterligare. Det är ett resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete i våra skolor och visar på en hög kompetens bland våra lärare och rektorer. Jag är stolt över det arbete som våra medarbetare lägger ner varje dag, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef för grundskolan i Huddinge kommun.

Flickor och nyanlända bakom ökningen

Bakom ökningen ligger en förbättring av resultaten i gruppen flickor och i gruppen nyanlända. Flickorna ökar sitt meritvärde från 246,3 förra året till 253,5 i år.

Gruppen nyanlända sticker ut och visar ett bättre resultat i år jämfört med gruppen nyanlända förra året.

– Det här resultatet är ett kvitto på att skolorna blivit ännu bättre på att erbjuda en bra utbildning för gruppen nyanlända, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef grundskola.

Mindre positivt i årets statistik är att behörigheten till både yrkesprogram och högskoleförberedande program sjunker något.

–  Även om det är en liten minskning är det här självklart något vi ska titta närmare på och analysera. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med minst godkända betyg, säger Anna-Karin Mäntylä.

Gruppen pojkar, exklusive nyanlända, får också ett sämre resultat i år jämfört med år 2018, något som bekymrar Anna-Karin Mäntylä.

–  Vi måste göra djupare analyser kring vad resultatet beror på. Det är en viktig fråga för oss i Huddinge men också för hela samhället att pojkar som går ut grundskolan har samma förutsättningar att läsa vidare på gymnasiet som flickor. Det här är något vi tar på största allvar, säger Anna-Karin Mäntylä.

Vårbyskolan går mot strömmen

Men det finns undantag på vissa skolor i kommunen där pojkarnas resultat inte försämrats utan i stället förbättrats rejält. Här sticker Vårbyskolan ut där en skarp kurva pekar uppåt vad det gäller pojkarnas meritvärde i årskurs 9. Sedan 2016 har det ökat stadigt från 139,2 till 201,5 i år.

Länk till en artikel i tidningen Dagens Nyheter om Vårbyskolans arbete

Bakom ökningen ligger ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete som pågått sedan 2010, berättar skolans rektor Lena Sjögren. En framgångsfaktor har varit en särskild satsning på att utvärdera undervisningen där lärarna samlas för ämneskonferenser varje vecka. På skolan finns också ett tätt samarbete mellan lärare, specialpedagoger, kuratorer, logopeder och fritidshem.

Länk till Skolverkets officiella statistik

Uppdaterad 29 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?