Information om fritids för barn som ska börja i förskoleklass

19-04-23

Nyhet

För barn som ska börja förskoleklass till hösten sker övergången från förskola till grundskola den 1 augusti. Skolplaceringsbeskeden skickas ut under maj månad och därefter skickas information om fritids ut.

Om ditt barn går i en kommunal förskola eller i ett familjedaghem kommer hen att få plats på ett fritidshem i skolan när hen börjar i förskoleklass. Övergången från förskola till grundskola sker den 1 augusti, och från och med det datumet kan ditt barn gå på fritids.

Ansökan till fritids gjordes i samband med att du som vårdnadshavare ansökte om förskoleklass. Om du har glömt att ansöka om fritids i samband med att du sökte skola kommer du att få en blankett hemskickad där du kan göra din ansökan i efterhand. Du kan också själv ladda ner blanketten.

Blankett för ansökan om skolbarnomsorg i Huddinge kommun

Mer information om fritidshem

Uppdaterad 23 april 2019

Var informationen till din hjälp?