Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förskolan Ringblomman läggs ner

20-05-04

Nyhet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till politikerna i förskolenämnden om att lägga ner förskolan Ringblomman i Vårby. Anledningen är att antalet barn i Vårby minskar.

Enligt kommunens prognoser kommer antalet barn i Vårby att fortsätta att minska de närmaste tre åren. Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att lägga ner förskolan Ringblomman. Alla barn som går på Ringblomman kommer i så fall att vara garanterade en plats på någon av de två närliggande förskolorna, Nejlikan och Nyckelpigan. På Nejlikan och Nyckelpigan finns förskoleplatser.

Alla tillsvidareanställda medarbetare kommer även att erbjudas arbete på Nejlikan eller Nyckelpigan.

Både berörda vårdnadshavare och medarbetare har informerats om förslaget om nedläggning.

Förslaget tas upp för beslut i förskolenämnden den 13 maj 2020. Om nämnden beslutar att lägga ner förskolan kommer den att vara öppen till den 3 juli 2020.

Förskolenämndens sammanträden, föredragsningslistor och protokoll.

Uppdaterad 4 maj 2020

Var informationen till din hjälp?