Meritvärdet för åk 9 i Huddinge rekordhögt

20-06-23

Nyhet

Nu är kommunens egen sammanställning av niornas betygsresultat i de kommunala grundskolorna klar för vårterminen 2020. "För tredje året på raken så har eleverna i Huddinge höjt sitt genomsnittliga meritvärde," säger Kerstin Andersson, utbildningsdirektör på barn- och utbildningsförvaltningen. Pojkarna har ökat sina genomsnittliga betygspoäng till det högsta medelvärdet någonsin, 225,2.

Meritvärdet för Huddinges elever i årskurs 9 i de kommunala grundskolorna fortsätter att öka och ligger i år på 235,8. Vårterminen 2019 var det 235 poäng.

Flickornas meritvärde har sänkts något och ligger i år på 247,5 poäng. Pojkarnas meritvärde har istället ökat från 218,5 poäng vårterminen 2019 till 225,2 poäng vårterminen 2020.

– Vi har länge arbetat för att pojkarna ska höja sitt meritvärde och just i år har de gjort det, vilket känns helt fantastiskt roligt. Pojkarnas meritvärde är det högsta någonsin, säger Kerstin Andersson.

Andelen elever med minst E i alla ämnen har däremot sänkts för andra året i rad från 79,5 procent vårterminen 2019 till 78,7 procent vårterminen 2020.

Alla kategorier av gymnasiebehörighet har också sänkts för andra året i rad från 87,3 procent till 86,1 procent. Sänkningen är något större än den var förra året och är störst vad det gäller behörigheten till de naturvetenskapliga programmen.

– Vi behöver analysera resultaten mer ingående, men det vi kan se redan nu är att vi behöver fokusera mer på att alla elever ska nå gymnasiebehörighet och få betyg i alla ämnen. Dessa båda parametrar visar i år något lägre värde och det behöver vi komma till rätta med, säger Kerstin Andersson.

Även i årskurs 6 har resultaten förbättrats jämfört med förra året. Andelen med minst E i lästa ämnen är fortfarande lägre än åren 2013-2018 då kommunsnittet låg omkring 80 procent men i år har kurvan vänt uppåt och 75,1 procent fick minst E i lästa ämnen. Vårterminen 2019 var det 73,8 procent. Resultaten 2020 har förbättrats för både flickor och pojkar.

Uppdaterad 23 juni 2020

Var informationen till din hjälp?