Ta chansen och tyck till om ditt barns förskola!

21-11-24

Nyhet

Nu genomför vi en enkätundersökning om förskolan i Huddinge. Svara senast 3 december.

Som vårdnadshavare till ett barn i förskolan är dina svar viktiga då de ligger till grund för vårt fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbete.

Enkäten skickas ut via e-post till en vårdnadshavare per barn i förskolan.

Det tar cirka tio minuter att besvara frågorna, och enkäten kan besvaras på svenska, engelska, finska eller arabiska.

Svaren sammanställs på enhetsnivå, och varje förskola får ta del av sitt resultat för att kunna använda det i sitt utvecklingsarbete.

Stort tack för att du bidrar!

Uppdaterad 24 november 2021

Var informationen till din hjälp?