Mer pengar till förskolor och grundskolor 2022

21-11-24

Nyhet

Elevpengen höjs i grundskolan och barnpengen i förskolan under nästa år. Det framgår av verksamhetsplanerna för grundskolan respektive förskolan för 2022.  Anledningen är bland annat minskade kostnader för administrativa stödprocesser och minskad chefstäthet på central förvaltning.

Verksamhetsplanerna för 2022 tas upp i grundskolenämnden respektive förskolenämnden i början av december. Av dem framgår att grundbeloppen i både grundskolan, den så kallade elevpengen, och förskolan, den så kallade barnpengen, kan räknas upp under 2022 tack vare den översyn av administration och chefstäthet som gjorts på barn- och utbildningsförvaltningens centrala förvaltning.

Mer pengar till klassrum och barngrupper

Om verksamhetsplanerna antas blir följden att pengar kan lösgöras för att gå direkt till skolor och förskolor och i förlängningen ut i klassrummet och till barngrupperna.

– Alla organisationer behöver analysera om man gör rätt saker. Vår översyn i förbättringsarbetet leder nu till att pengarna går direkt in i klassrummet istället för till för mycket administration och för hög chefstäthet. Det känns riktigt bra att kunna räkna upp elevpengen, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

Störst ökning i förskolan

I grundskolan höjs elevpengen med 2 procent. I förskolan höjs barnpengen ännu mer, med totalt 4,5 procent. 

– Tillsammans med riktade satsningar på fler förskollärare, förste förskollärare och kompetensutveckling, fortsätter vi att stärka Huddinges förskolor för att kunna möta varje barn och för att rusta pedagogerna. Det här är ett kvitto på det förändringsarbete vi stakat ut riktningen för, säger Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden.

Ta del av verksamhetsplanerna för grundskolenämnden respektive förskolenämden 2022

Uppdaterad 25 november 2021

Var informationen till din hjälp?