Rökutveckling på förskolan Höjden - alla barn i säkerhet

21-03-26

Nyhet

Brandlarmet gick på förskolan Höjden i Segeltorp på fredagsmorgonen vid 08.40-tiden. Förskolan utrymdes omedelbart och ingen kom till skada. Röken visade sig komma från ett lysrör och det började aldrig brinna.

Räddningstjänsten kom direkt med rökdykare och konstaterade att röken kom från ett lysrör. Lysröret kunde tas om hand och det började aldrig brinna.

Insatsledare från räddningstjänsten har godkänt att barn och  medarbetare kan flytta in igen på nedervåningen på förskolan. Resten av förskolan ska vädras ut och kan nyttjas igen på måndag 29 mars.

Alla avdelningar – utom avdelningen Junidalen som håller till på nedervåningen – kommer därför att ha en utedag på förskolans gård. 

Inga barn på förskolan behöver hämtas tidigare och vårdnadshavare hämtar som vanligt.

Vårdnadshavare kommer att få information om detta via mejl under förmiddagen fredag 26 mars.

Nyheten har uppdaterats.

Uppdaterad 26 mars 2021

Var informationen till din hjälp?