Samverkan mellan socialtjänst, skola och elevhälsa uppmärksammas i riksmedia

21-09-14

Nyhet

Den kreativa samverkan mellan socialförvaltningen, skola och elevhälsan i Huddinge kommun, som duktiga medarbetare tagit initiativ till, uppmärksammas nu av kommuner runt om i Sverige. Detta efter att Sveriges Television gjort ett inslag om det föräldrastöd som Visättraskolan tagit fram.

Bild från SVT:s inslag där panelen samtalar med mikrofoner.

Sveriges television (SVT) har varit på Visättraskolan och gjort inslag om de extra stöd och insatser skolan gjort för att stötta elever och föräldrar efter skjutningen i somras, då två barn skadades. Oron var stor bland barnen efter skjutningen. Via ett inspelat panelsamtal får föräldrar stöd i hur man kan prata med barn om traumatiska händelser.

"Vi har redan gjort en hel del saker sedan skolstarten med att trygga upp barnen här på skolan. Men vi kände också att vi ville stärka det arbetet med att ge föräldrarna konkreta verktyg i hur man kan prata med sina barn, när det händer sådana svåra saker," säger skolkuratorn på Visättraskolan, Tikki Stanic, till SVT.

Inslaget har nu uppmärksammats av kommuner runt om i Sverige som vill ta efter Huddinge kommuns goda exempel.

"Jättemånga hör av sig från hela Sverige sedan i morse med glada tillrop och vill ta efter vår modell” berättar Cecilia Stjernberg, gruppledare, för Fridlyst, socialförvaltningen.

Här kan du se inslaget i SVT

Här kan du se Visättraskolans inspelade panelsamtal

Uppdaterad 14 september 2021

Var informationen till din hjälp?