Utrymning av Utsäljeskolan

21-05-04

Nyhet

Under tisdagen strax efter lunch utrymdes Utsäljeskolan. Orsaken var ett batteri i ventilationsrummet som hade överhettats och därför spred en bränd lukt i hela skolan.

Efter samråd med brandförsvaret ringde skolan 112 och därefter utrymdes skolan. Brandförsvaret var snabbt på plats och fick ner värmen i ventilationsrummet. Efter en dryg timme kunde elever och personal gå in i skolan och fortsätta skoldagen.

Insatsledaren berömde både elever och personal för en föredömlig, snabb och lugn utrymning.

Uppdaterad 4 maj 2021

Var informationen till din hjälp?