Alla barn i Huddinge får rätt till plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet

22-01-10

Nyhet

Alla barn i Huddinge får rätt till plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Regeländringen införs för att alla barn och elever ska få likvärdiga förutsättningar till lärande och omsorg.

Från och med den 1 januari 2022 erbjuds alla barn och elever i Huddinge oavsett förälderns sysselsättning plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet från skoldagens slut till klockan 15.00. På lov ska elever vars föräldrar inte arbetar eller studerar vara lediga.

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar ges utöver grunderbjudandet tid i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet utifrån förälderns arbets- eller studietid.

Beslutet om de nya reglerna fattades av kommunfullmäktige den 13 december och kommer att börja gälla från och med 1 januari 2022.

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Uppdaterad 10 januari 2022

Var informationen till din hjälp?