Fick du en felaktig barnomsorgsfaktura i juni?

23-09-15

Nyhet

I juni skickade vi ut barnomsorgsfakturor med ett för högt belopp till ett antal hushåll i Huddinge. Nu har påminnelsefakturor skickats ut och många ringer till oss med frågor om hur de ska hantera dem.

Du som har fått en faktura med ett för högt belopp ska betala beloppet på fakturan, men du behöver inte betala påminnelseavgiften på 50 kronor.  

Beloppet justeras i efterhand. Det innebär att om du fick en faktura med ett för högt belopp i juni, har fakturorna från juli och framåt ett lägre belopp än vanligt.

Du som har betalat påminnelseavgift

Om du redan har betalat påminnelseavgiften på 50 kronor kommer den att dras av på någon av de kommande fakturorna under hösten.

Uppdaterad 19 september 2023

Var informationen till din hjälp?