Ta chansen och tyck till om ditt barns förskola!

23-11-13

Nyhet

Snart genomför vi en enkätundersökning om förskolan i Huddinge. Svara senast den 17 december.

Som vårdnadshavare till ett barn i förskolan är dina svar viktiga då de ligger till grund för vårt fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbete.

Enkäten skickas ut via e-post den 20 november till vårdnadshavare som har barn i förskolan. I utskicket står det att enkäten är öppen till den 2 december, men det är alltså den 17 december som är sista svarsdag.

Det tar 2–3 minuter att besvara frågorna, och enkäten kan besvaras på svenska, engelska, finska eller arabiska.

Jag har barn i fristående förskola eller pedagogisk omsorg

De fristående förskolorna och pedagogisk omsorg får själva välja om de vill vara med i enkätundersökningen. Om du är vårdnadshavare och har barn på en fristående förskola eller pedagogisk omsorg och inte fått ett mejl med enkäten kan det bero på att verksamheten valt att inte vara med i kommunens undersökning. De kan ha egna enkäter under året.

Resultatet används i utvecklingsarbetet

Svaren sammanställs på avdelningsnivå, och varje förskola får ta del av sitt resultat för att kunna använda det i sitt utvecklingsarbete.

Stort tack för att du bidrar!

Uppdaterad 20 november 2023

Var informationen till din hjälp?