Fyller ditt barn sex år under 2019?

18-12-13

Då är det snart dags att söka skola för hen! Den 9 januari öppnar e-tjänsten för dig som ska söka förskoleklass för ditt barn. I dagarna skickas foldern Dags att söka skola ut till alla berörda vårdnadshavare med mer information om hur det går till!

Ansökningsperioden för att söka till förskoleklass inför höstterminen 2019 pågår 9 januari–28 februari och gäller för barn som fyller sex år under 2019.

I mitten av december kommer alla berörda vårdnadshavare att få foldern Dags att söka skola hemskickad. I den finns mer information om hur om hur ansökningsprocessen går till. Har du inte fått foldern? Skicka e-post till grundskoleavdelningen@huddinge.se så skickar vi den till dig.

Mer information om att söka skola.

Uppdaterad 13 december 2018

Var informationen till din hjälp?