Ängsmarker ger extra foder

18-07-17

Det torra och varma vädret har medfört brist på foder i stora delar av Sverige, så även i Huddinge. För att underlätta fodertillgången erbjuder vi nu våra gårdsarrendatorer slåtter av ängar som ligger inom naturreservaten.

Merparten av Huddinges jordbruksmark är utarrenderad till våra fem arrendegårdar eller ridstall. För att öka tillgången till foder erbjuder kommunen våra gårdsarrendatorer ängsslåtter på den icke-arrenderade marken, till exempel i våra naturreservat. Här kan ängarna slås redan från 15 juli i år. Vi ser även över lämplig mark för bete i kommunen.

Vill du veta mer om torkan och åtgärder?
Länsstyrelsen webbplats finns samlad information.

Uppdaterad 17 juli 2018

Var informationen till din hjälp?