Kommunen höjer bidrag till pensionärsföreningar

18-11-14

Grundbidraget till pensionärsföreningar mer än fördubblas. Även bidraget per medlem höjs. Beslutet fattades av kultur- och fritidsnämnden den 13 november och ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2019.

– Pensionärsföreningarnas arbete är viktigt för att Huddinge kommuns seniorer ska kunna ha en meningsfull och utvecklande fritid och det är också en viktig del i folkhälsoarbetet, säger Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Huddinge kommun ger 2018 sammanlagt 240 000 kr i bidrag till pensionärsföreningar. Utöver detta kan pensionärsföreningar även söka arrangemangsbidrag, vilket bland annat har gjorts för att anordna en seniordag och en sensommarfest i Skogås under 2018. 

Fakta kring bidrag till pensionärsföreningar

Bidragsberättigade är pensionärsföreningar som är verksamma inom kommunen och har minst 15 medlemmar som är ålders-, förtids- eller sjukpensionärer. Bidrag beviljas med ett visst belopp per medlem. I nuläget (2018) ligger beloppet på 42,50 kr per medlem, efter höjningen blir beloppet 47,50 per medlem 2019. Till en förening med minst 50 medlemmar beviljas även ett grundbidrag. Grundbidraget ligger för närvarande (2018) på 2800 kr och höjs till 5800 kr för 2019.

Uppdaterad 14 november 2018

Var informationen till din hjälp?