Vårby gravfält får nytt utseende

18-05-18

Vi ser nu över Vårby gravfält med dess tusenåriga gravar från järnåldern. Träd och buskar tas ned för att göra gravarna mer synliga.

Under våren och hösten pågår arbete med att ta ned träd för att göra landskapet mer öppet och gravarna mer synliga. På så sätt ska det bli lättare att uppleva gravfältet och närheten till vattnet. Åtgärderna utförs i samråd med arkeologisk expertis. Läs mer om arbetet.

Uppdaterad 18 maj 2018

Var informationen till din hjälp?