Ändrad åldersgräns på Huddinges fritidsgårdar

19-06-26

Nyhet

Från och med den 20 augusti sänks den övre åldersgränsen på kommunens fritidsgårdar. Verksamheten riktas därmed främst till högstadieungdomar i åldrarna 13 till 16 år.

Sedan tidigare är målgruppen för fritidsgårdarna ungdomar mellan 13 och 19 år.

– Vi ser allt tydligare att högstadie- respektive gymnasieungdomar har olika behov. När de delar fritidsgård, ställs åldersgruppernas skilda behov mot varandra. Den nya åldersgränsen gör att det blir lättare för fritidsledarna att anpassa aktiviteterna efter ungdomarnas behov, säger Anna-Maria Bergman, verksamhetschef för ungdom på kultur- och fritidsförvaltningen.

Ändringen påverkar varken Kulturskolan eller ungdomskulturhusen Rockville och Huset med Café Krut, eftersom de har en annan typ av verksamhet än fritidsgårdarna.

Aktiviteter för gymnasieungdomar

En dialog pågår, bland annat med gymnasieskolorna, om vilka aktiviteter som ska finnas för gymnasieungdomar i Huddinge och vilka platser de ska vara på.

Redan idag finns verksamheten Slussen i Skogås, som hjälper ungdomar i gymnasieåldern att ta steget över till vuxenvärlden. Kommunens förebyggarteam samarbetar med Slussens personal och planen är att få med fler aktörer i nätverket kring gymnasieungdomarna, till exempel lokala arbetsgivare, föreningar och Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Frågor och svar

Kontakt

Anna Maria Bergman, verksamhetschef ungdom, Kultur- och fritidsförvaltningen, 08-535 317 19, anna-maria.bergman@huddinge.se.

 

 

Uppdaterad 1 juli 2019

Var informationen till din hjälp?