Höjd åldersgräns för ensambadande barn i Huddingehallen

19-06-19

Nyhet

Den 26 augusti 2019 ändras åldersgränsen för ensambadande barn i Huddingehallen. Gränsen höjs från 9 till 12 år.

Barn på simskola i Huddingehallen.
Foto: Maja Brand

Ensambadande är ett barn som går in i simhallen utan sällskap av en ombytt, simkunnig vuxen. Ett ensambadande barn måste vara simkunnigt.

Den höjda åldersgränsen i Huddingehallen är en anpassning till Svenska livräddningssällskapets och Konsumentverkets rekommendationer. Den passar även ihop med skolornas läroplan för simkunnighet.

Badbevakningen anpassas

Från och med den 26 augusti 2019, då simhallen öppnar igen efter sommaren, ändras även badbevakningen i Huddingehallen, utifrån en risk- och behovsanalys. 

Personal utbildad i livräddning kommer alltid finnas på plats under simhallens öppettider för allmänheten.

– Vi kommer även fortsättningsvis ha badbevakning under de timmar som anläggningen har många barn i poolen, men den kommer inte att vara konstant som i dag. Badbevakningen kommer anpassas till när den behövs som bäst, säger Malin Stockhaus Keilor, enhetschef för Huddingehallen.

Tydligare alarm

Dessutom kommer säkerheten i simhallen att höjas med vissa väl synliga åtgärder.

– Alarmknappen ska göras större och tydligare och vi planerar även att sätta upp roterande varningsljus, säger Malin Stockhaus Keilor.

Kontakt

Linda Örneblad
Verksamhetschef Idrott och anläggning
E-post: linda.orneblad@huddinge.se
Telefon: 08-535 317 30

Uppdaterad 20 juni 2019

Var informationen till din hjälp?