Avrådan från att äta fisk i flera insjöar

22-06-09

Nyhet

Med anledning av Stockholms stads nya undersökning av PFAS i fisk avråder Huddinge kommun allmänheten helt från att äta egenfångad fisk i Magelungen.

För Drevviken rekommenderas allmänheten att inte äta egenfångad fisk oftare än två-tre gånger per år. Detta råd motsvarar den nationella rekommendation som Livsmedelsverket ger för barn upp till 18 år, den som vill bli gravid i framtiden, gravida och ammande när det gäller fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB, exempelvis strömming och Östersjölax. Rekommendationerna gäller tills vidare.

Vad gäller Trehörningen avråder Huddinge kommun från konsumtion på grund av för höga värden av PCB och PBDE. Mätningar på fisk fångad i Trehöringen visar att PFAS ligger under de rekommenderade gränsvärdena.

De särskilda kostråden innebär inte något förbud mot att fiska i berörda sjöar. 

PFOS i fisk, jämför - Stockholms miljöbarometer

Uppdaterad 9 juni 2022

Var informationen till din hjälp?