Kommunen gör 100 företagsbesök på 100 dagar – är du en av dem vi får möta?

17-12-12

Under 2018 gör kommunen en stor satsning på att träffa ett flertal av kommunens företagare. Syftet är att lyfta, utveckla och förbättra företagsklimatet. Med start 16 januari 2018 och hundra dagar framåt kommer vi besöka hundra företagare i kommunen.

Vi vill under våra besök lyssna till dig som företagare och ta del av dina utmaningar, tips, tankar och idéer, men vi vill också berätta om vad som händer hos oss på kommunen. Målet är  utbyta information för att kunna ta upp viktiga frågor och jobba med dem under 2018 och framåt. Vi som kommer att göra besöken är såväl tjänstemän på olika positioner, som ledande politiker.

Skulle du vara intresserad av ett besök från oss? Det går till såhär:

  • Mejla din intresseanmälan till 100100@huddinge.se, gärna med ett önskemål på tid.
  • Vi återkommer till dig med bekräftelse eller förslag på tid.
  • Vi besöker dig. Du behöver inte förbereda besöket på något sätt. Vi kommer för att ha en dialog med dig.
  • Efter att vi genomfört de 100 företagsbesöken sammanställer vi resultatet och gör upp en handlingsplan för de frågor som många samlats kring och som kändes viktigast hos er företagare.
  • Vi informerar dig om handlingsplanen och det fortsatta arbetet.

Ta chansen att påverka vårt arbete!
Tillsammans med er företagare vill vi bidra till de bästa förutsättningarna för företagande lokalt.

Har du frågor om detta är du välkommen att mejla Andreas Fogelqvist på: andreas.fogelqvist@huddinge.se.

Vi hoppas på att få träffa dig!

Uppdaterad 18 december 2017