100 Huddingeföretag besöks på 100 dagar

18-01-16

Idag startar Huddinge kommun en omfattande satsning för ett förbättrat företagsklimat. Fram till och med april ska 100 företag i Huddinge besökas.

Syftet är att både politiker och tjänstemän ska träffa lokala företag i deras vardag för informationsutbyte och för att få inspel i vad Huddinge som kommun kan utveckla och arbeta vidare med när det gäller företagsklimatet.

– Vi vill höra om företagarnas utmaningar i vardagen och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Vi vill också höra mer om vilka förväntningar de har på kommunen och vilka frågor som de menar att kommunen behöver prioritera. På så sätt kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för att vara företagare i vår kommun, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun. 

Huddinge ska klättra på ranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatetet i Sveriges kommuner. 2017 klättrade Huddinge 37 placeringar och hamnade på en 80:e plats av Sveriges 290 kommuner. Företagens upplevelser av företagsklimatet hade blivit bättre på flertalet av områdena i undersökningen, men det fanns också flera förbättringsområden. Kommunens målsättning i ett första steg är att klättra till 50:e plats på Svenskt näringslivs ranking. 

– Vi vill arbeta tillsammans med företagen för att arbetstillfällena i kommunen ska öka. Det handlar om att skapa ännu bättre förutsättningar för företag att växa, för nya företagare att våga starta och vilja etablera sig i kommunen. Företagsbesöken ska ge oss vägledning om hur vi når dit, säger Magdalena Bosson, kommundirektör, Huddinge kommun.

Uppdaterad 16 januari 2018

Var informationen till din hjälp?