Hur utvecklar vi ett bra företagsklimat tillsammans?

18-05-16

Vi har i början på året genomfört vår satsning på att göra 100 företagsbesök på 100 dagar. Den 1 juni presenterar vi huvuddragen av det vi fick med oss från företagsbesöken och hur vi kommer arbeta för att förbättra företagsklimatet framgent.

Vi förlänger frukostmötet och fokuserar på erfarenheter av kommunens satsning på 100 företagsbesök på 100 dagar. Vad har vi lärt oss tillsammans? Hur kommer dessa lärdomar att påverka utvecklingen av företagsklimatet i Huddinge?

Vi träffar som vanligt intressanta gäster i vår morgonsoffa.

Läs om programmet 1 juni och anmäl dig här

God Morgon Huddinge är ett frukostmöte där företagare, politiker, tjänstemän och beslutsfattare möts, minglar och lyssnar på dialoger. Här skapas kontakter och nätverk. Vi bjuder på samtal i morgonsoffan med företagare, Huddinges ledande politiker, tjänstemän och beslutsfattare.

Uppdaterad 16 maj 2018

Var informationen till din hjälp?