Huddinges krögare ger toppbetyg till kommunens service

18-05-02

Huddinges krögare är markant mer nöjda med kommunens service i år jämfört med tidigare. Nöjd kund-index för serveringstillstånd har på ett år stigit från 67 till 86. Även totalt sett är Huddinges företagare mer nöjda 2017 än 2016. Det visar SKL:s undersökning om företagsklimat som presenteras idag.

Huddinge kommun genomför tillsyn på serveringställen minst en gång per år. En framgångsfaktor bakom 2017 års resultat är att kontrollen alltid kombineras med information och stöd till krögaren utifrån tillsynsresultatet. Huddinge har också haft fokus på tillgänglighet, effektivitet och att bemöta varje företagare utifrån dennes situation i handläggningen av alkoholtillstånd.

Sex olika områden mäts

De myndighetsområden som SKL mäter är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Huddinge kommun har, förutom för serveringstillstånd, bra resultat när det gäller brandskydd (NKI 82), miljö- och hälsoskydd (NKI 72) och livsmedelskontroll (77). Sett till hela undersökningen har Huddinges NKI stigit från 66 år 2016 till 68 år 2017. I Stockholms län ligger Huddinge på 17:e plats av 26 kommuner, jämfört med 23:e plats 2016.

– Huddinge ska fortsätta att förbättra företagsklimatet och vårt mål är att nå ett NKI på 75. Det går framåt inom flera områden, samtidigt har vi en bit kvar inom andra. I år har vi träffat 100 av Huddinges företag och fått många bra inspel om hur vi kan ta företagsklimatet till nästa steg, säger Daniel Dronjak (M), kommun-styrelsens ordförande i Huddinge.

Två områden behöver förbättras

Två områden behöver fortfarande förbättras ytterligare, nämligen företagarnas upplevelse av hur kommunen hanterar bygglov och markupplåtelser.

– Vår ambition är att nå samma höga resultat inom dessa två områden och vi tar med oss vikten av ett stödjande och rådgivande förhållningssätt i detta arbete. Bland annat har vi bildat en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som arbetar med att förbättra kommunens service, säger Pia Forsberg, näringslivschef, Huddinge kommun.

Tack till Huddinges företag

Huddinge kommun vill också rikta ett stort tack till alla företagare som tagit sig tid att svara på enkäten.

Om SKL:s servicemätning 2017

Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 171 kommuner har deltagit i undersökningen. Deras genomsnittliga NKI-värde är 71 av maximala 100. Godkänt resultat är NKI 62.

Läs mer på skl.se.

Uppdaterad 2 maj 2018

Var informationen till din hjälp?