Workshop och paneldebatt

18-12-20

Hur kan näringsliv och yrkeshögskola kompentensförsörja Södertörn i framtiden?

Välkommen till workshop och paneldebatt där kompetensutveckling och kompetensförsörjning av eftergymnasial utbildning i Södertörnsregionen står i fokus.

Ett samtal med näringslivet, utbildningsanordnare, Myndigheten för yrkeshögskolan samt representanter från kommunerna.

I panelen:  Margareta Landh, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan, Richard Erneland, säkerhetschef Stockholm Certego AB, Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande Södertälje kommun och Cathrine Haglund, enhetschef Campus Telge. Moderator: Anna Hedrén

Det bjuds på kaffe och smörgås klockan 08.45.

När: Fredagen den 1 februari klockan 09.00 - 11.30

Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Arrangör: Södertörnkommunerna

Anmäl dig här

Workshopen och paneldebatten är en del av Södertälje Science Week som pågår 30 januari - 2 februari 2019. Passa på att nätverka och ta del av fler programpunkter på plats.

Här hittar du hela programmet för Södertälje Science Week

Uppdaterad 20 december 2018

Var informationen till din hjälp?