Stark näringslivstillväxt i Huddinge

18-04-09

Näringslivet i Huddinge växer bättre än i både Stockholms län och i Sverige. Det visar en undersökning av utvecklingen från 2010 till 2016.

Undersökningen som genomförts av företaget Bisnode jämför utvecklingen i Huddinge kommun med andra jämförbara kommuner i Sverige. Undersökningen visar att tillväxtkraften i Huddinge är starkare och att antalet arbetstillfällen växer fram snabbare i Huddinge än i övriga landet. Huddinge hade en mycket stark tillväxt 2010 och när 2010 vägs in i analysen växer Huddinges näringsliv bättre än både Sveriges och Stockholms län.

– Vi ser nu att fler arbetstillfällen växer fram i södra Stockholm och här i Huddinge. Kommunen har snart en ny näringslivsstrategi som ska bidra till en fortsatt positiv utveckling och möjliggöra ännu fler jobb i Huddinge, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.

Mellan 2011 och 2016 har antalet anställda ökat med 14 procent och antalet företag har ökat med 39 procent. Huddinge har den högsta företagstillväxten av de jämförda kommunerna, följt av Uppsala och Västerås. Framförallt är det mindre företag med mellan 10 och 50 anställda som växer. En utmaning för kommunen är möjliggöra för dem att växa.

– En utmaning som vi har framför oss är att möjligöra för dessa företag att växa ytterligare, bland annat finns ett stort behov av verksamhetsmark och lokaler. När det gäller lokaler ser vi stora utvecklingsmöjligheter i Flemingsberg. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra vår service till företagen, säger Pia Forsberg, näringslivschef, Huddinge kommun.

De branscher som växer snabbast i antal anställda är utbildning, hälso- och sjukvård, företagsservice och logistik. De branscher som växer snabbast i antal företag är utbildning, hälso- och sjukvård, besöksnäring samt bygg- och företagstjänster. Analysen visar att det finns goda möjligheter för företag inom tjänstesektorn att etablera sig i kommunen.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av företaget Bisnode. Utvecklingen i Huddinge jämförs med utvecklingen i Sverige i stort, Stockholms län samt med Helsingborg, Linköping, Örebro, Västerås och Uppsala. Analysen fokuserar på perioden 2011-2016, men även 2010 har vägts in i delar av den.

Uppdaterad 9 april 2018

Var informationen till din hjälp?