Business Arena Talks - Samtal om samhällsbyggnad, samverkan och dialog

20-06-16

Nyhet

Hur har Huddinges näringsliv påverkats av pandemin? I premiäravsnittet av Fastighetsnytts nya programserie Business Arena Talks är det Huddinge kommun och Arena Huddinge som står för innehållet.

 

Business arena.JPG

Se premiäravsnittet av Business Arena Talks där bland andra kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M), kommundirektör Camilla Broo och representanter för kommersiella fastighetsägare deltar. Ämnen som berörs är:

  • Framtiden både från politiskt håll och från tjänstepersonsorganisationen.

  • Så sker samverkan och dialog mellan kommun och aktörer.

  • Hur ser samverkan ut inom både Södertörn och Stockholm?

Avslutningsvis diskuteras samhällsfastigheter och dess utveckling inom kommunen tillsammans med både kommunala och privata aktörer.

De tre delarna omfattar cirka 15 minuter vardera och hela programmet är en knapp timme långt.

Ta del av samtalet i Business Arena Talk.

 

Uppdaterad 16 juni 2020

Var informationen till din hjälp?