Företagsveckan i Huddinge 11-18 september

20-06-03

Nyhet

Huddinge kommun och Arena Huddinge bjuder in näringslivet i Huddinge till seminarium och samtal kring aktuella näringslivsfrågor.

Företagsveckan är ytterligare en satsning för att komma närmare näringslivet i Huddinge. Veckan som kommer att innehålla seminarium och samtal i olika former, pågår mellan fredag 11 september och fredag 18 september.

Aktuella näringslivsfrågor står på agendan, bland annat nuläget i näringslivet, handel och arbetsmarknad, men det kommer att finnas möjlighet till informella samtal med både politiker och tjänstemän.

Flexibla mötesformer

Självklart finns förhoppningar om att kunna bjuda in till att delta på plats, men riktlinjer och restriktioner från myndigheter följs noga och oavsett rådande läge i september kommer alla seminarier att livesändas.

Läs mer om eventet och om hur du kan hålla dig uppdaterad om programmet för veckan här.

Uppdaterad 3 juni 2020

Var informationen till din hjälp?