Enklare för unga under 18 år att köpa cigaretter

22-11-08

Nyhet

Kontrollköp av cigaretter har genomförts i Huddinge kommun. Resultatet visar att det sedan förra undersökningen blivit enklare att köpa cigaretter utan att behöva visa legitimation, vilket är en försämring jämfört med förra året.

I början av november genomfördes kontrollköp av cigaretter i Huddinge kommun. Ett kontrollköp innebär att en ungdom som ser ung ut, men som fyllt 18 år, testar att köpa cigaretter utan att uppvisa legitimation. Totalt genomfördes 60 kontrollköp av cigaretter. I 14 av fallen såldes cigaretter utan att ålderkontroll genomfördes. I några butiker efterfrågades inte åldern alls. Resultatet är betydligt sämre än motsvarande kontrollköp 2021 då samma butiker besöktes.

–Att det vid runt 23 procent av kontrollköpen 2022 gick det att handla cigaretter utan att visa legitimation är inte bra säger Alf Klingvall, tillsynssamordnare för alkohol- och tobakstillsynen i Huddinge kommun. Det har blivit betydligt sämre än 2021 då ungdomarna i 8 procent av kontrollköpen kunde köpa cigaretter utan att visa legitimation. Det är viktigt att en så central del av lagen följs av handlare i kommunen. Vi ser att det finns en fortsatt risk att ungdomar som inte fyllt 18 år får köpa cigaretter i butiker i Huddinge kommun menar Alf. 

De berörda butikerna har fått information om resultatet både i samband med kontrollköpen och skriftligt i efterhand.

– För oss är det viktigt att ha kontinuerlig dialog med handlarna om detta. Vi kommer därför att göra ett extra tillsynsbesök hos de verksamheter som sålde cigaretter vid kontrollköpet samt informera om vilka regler som gäller, säger Alf Klingvall.

Detta gäller för lagen om tobak och kontrollköp

Syftet med kontrollköpet är att kontrollera att lagen om tobak och liknande produkter följs, det innebär att en ålderskontroll ska göras i samband med köp av cigaretter.

Lagen om tobak och liknade produkter ställer krav på att ålderskontroll ska göras i samband med köp av cigaretter. Den enskilda handlaren är ansvarig för detta och ska säkerställa att övrig personal får info om krav på ålderskontroll.

Kontrollköpet får inte vara ett underlag för att ge försäljningsstället en sanktion enligt lag om tobak och liknande producenter. Kontrollköpet är ett diskussionsunderlag med handlaren om hur ålderskontrollen fungerar.

Uppdaterad 9 november 2022

Var informationen till din hjälp?