Förbättringar inom bygglov har gett resultat

24-04-23

Nyhet

Bättre information på webben och förenklad e-tjänst, uppföljande samtal efter varje ansökan och mer automatiserade arbetssätt, det är några insatser som bygglovsavdelningen i Huddinge har genomfört för att göra det enklare att söka bygglov.

En framgångsfaktor har varit de uppföljande samtalen som sker under handläggningen. Här har man möjlighet att diskutera och ställa frågor om sin bygglovsansökan med en handläggare.

- Vi har lyssnat och tagit till oss av det våra invånare och aktörer tycker och gjort förbättringar utifrån detta. Genom de mätningar och samtal vi får ser vi att det gett effekt, framförallt upplever man ett gott bemötande och att vi är mycket mer tillgängliga och effektiva säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef.

Uppföljningssamtal och effektivare e-tjänster har lett till minskad handläggningstid

Det är nu enklare att följa och se status på sitt ärende samt kommunicera med sin handläggare och få ett snabbare beslut. Flera nya smarta e-tjänster som hjälper till vid en bygglovsansökan har också lanserats och fler är på gång. De kommer framöver ligga under en och samma portal där man når alla via en inloggning.

Dialog har förbättrats med företagarna

Några gånger per år har företagare bjudits in för att prata och diskutera olika bygglovsfrågor och under 2023 har en företagsgrupp startats inom bygglov. 

- Träffarna har bidragit till att få bättre insikt i företagarnas behov och att kunna fånga upp vad de tycker menar Morgan.

Bra samarbete med Servicecenter

En av de arbetsmetoder bygglov har infört är ett partnerskap med kommunens kontaktcenter, Servicecenter, som avlastar i arbetet och kan svara på enklare frågor.

- De gör att vi kan ge bättre och snabbare rådgivning och service oavsett var i kommunen eller vem man får svaret från. Vi arbetar varje dag för att ytterligare förbättra för våra invånare, avslutar Morgan.

Uppdaterad 24 april 2024

Var informationen till din hjälp?