På rätt väg med Kommunkompassen

17-05-19

Nu är utvärderingen av Huddinge kommun i Kommunkompassen klar. Rapporten visar både framgångar och förbättringsområden.

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg för kommuner. Den undersöker vad vi gör för att utveckla demokrati och delaktighet, och hur vi utvecklar vår verksamhet och skapar goda förutsättningar för framtidens Huddinge.

Kommunkompassen hjälper oss att ta ut riktningen, att identifiera och planera för förändringar och förbättringar av vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Utveckla demokrati och kommunikation genom medborgardialog

Nu är rapporten klar, och en styrka som lyfts är hur vi kommunicerar med Huddinges invånare både via trycksaker och digitala kanaler. Vi erbjuder också många kulturaktiviteter för barn och ungdomar och har god samverkan med grannkommuner och civilsamhället.

Vi får rekommendationen att fortsätta arbeta med demokrati och kommunikation genom att utveckla vårt arbete med medborgardialoger.

Uppmuntra och engagera medarbetare

Rapporten visar också att Huddinge kommun har en tydlig struktur i vår styrmodell – men också att modellen behöver blir enklare. Vi behöver bli bättre på att sprida goda exempel internt och att uppmuntra och engagera anställda att komma med förbättringsförslag.

Vad händer nu?

Nu kommer vi att fram en handlingsplan för de förbättringsområden som finns i rapporten. Vi ska prioritera bland förslagen och bestämma vad som bör hanteras först och vad som kan vänta lite. I september ska Kommunledningen fatta beslut om handlingsplanen.

Uppdaterad 19 maj 2017