Årsredovisning för 2017 klubbad i kommunfullmäktige

18-04-26

Huddinge kommuns ekonomi är god, tillväxten är stark och kommunen når merparten av 2017 års mål. Det visar årsredovisningen för 2017.

Årsredovisningen sammanfattar hur väl kommunen nått målen för 2017 samt visar inom vilka områden det finns förbättringspotential kommande år.

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen god för samtliga av kommunens övergripande mål; Bra att leva och bo, utbildning med hög kvalitet, fler i jobb, god omsorg för individen och ekosystem i balans.

Även kommunens finansiella mål bedöms sammantaget ha en god måluppfyllelse. Några nämnder redovisade underskott 2017, och arbetar nu aktivt med handlingsplaner för att vända detta.

– 2017 var ett framgångsrikt år för Huddinge kommun. Det råder god ordning och reda i kommunens ekonomi samtidigt som Huddinges tillväxt fortsätter att vara stark, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Läs Huddinge kommuns årsredovisning 2017.

Uppdaterad 26 april 2018

Var informationen till din hjälp?