Vi vill veta vad du tycker

18-04-09

Omkring den 9 april får 4 760 slumpmässigt utvalda invånare i Huddinge i åldern 18-84 år ett brev där de inbjuds att svara på frågor om kommunen.

Befolkningsundersökningen görs för att Huddinge ska bli en ännu bättre kommun att leva i. Vad har du som invånare för erfarenheter av exempelvis kommunikationer, miljö, trygghet och demokrati? Enkäten kommer att ligga till grund för hur kommunen ska prioritera sitt arbete framöver.

Uppdaterad 9 april 2018

Var informationen till din hjälp?