Huddinges skuld har minskat

18-04-11

I media rapporterades det förra veckan att Huddinge kommuns skuld stigit kraftigt sedan 2008. Sedan 2008 har dock kommunen minskat sin skuld.

Enligt uppgifterna så har Huddinges skuld femdubblats sedan 2008. Uppgifterna baseras på statistik från SCB som visar utvecklingen av kommuners skuld. SCB redovisar dock nyckeltal och statistik både utifrån ett kommunperspektiv och utifrån ett koncernperspektiv, det vill säga för både kommunen och dess bolag. Båda perspektiven är relevanta att följa upp, men för Huddinge kommuns del är det mer relevant att jämföra kommunkoncernens skuldutveckling. 

Bakgrunden är att Huddinge kommun 2011 samordnade sin kapitalförvaltning för hela kommunkoncernen, vilket innebar att kommunens balansräkning växte kraftigt jämfört med tidigare år. Det gör i sin tur att kommunens skuld 2008 inte är jämförbar med skulden 2017. 

Sett till utveckling ur ett koncernperspektiv har Huddinges skuld minskat med 17 procent, från 90 676 kronor per invånare 2008 till 75 126 kronor per invånare 2017.

Läs artikeln i Mitt i 2018-03-31.

Uppdaterad 11 april 2018

Var informationen till din hjälp?