Många Huddingebor är trygga och mår bra

18-10-01

70 procent av Huddingeborna känner sig ganska eller mycket trygga. Det gäller både kvinnor och män och i nästan alla kommundelar. Många upplever också att de mår bra. Det visar de senaste undersökningarna bland Huddinges invånare.

Befolkningsundersökningen riktar sig  till kommuninvånare mellan 18 och 84 år. Den genomfördes senast 2014. Dessutom genomförs en särskild undersökning bland kommunens niondeklassare. 

– Det är viktigt för oss att veta hur våra invånare mår, vad de är nöjda med och vad vi behöver förbättra. Undersökningar är ett sätt att lyssna på våra invånare och utifrån resultaten prioritera och fatta beslut i våra olika verksamheter, säger Magdalena Bosson, kommundirektör, Huddinge kommun.

Undersökningarna spänner över flera områden; trygghet, trivsel, hälsa och miljö.

Män tryggare än kvinnor

Sju av tio Huddingebor känner sig ganska eller mycket trygga. Fortfarande är det dock stora skillnader mellan kön och olika områden. 13 procent av kvinnorna känner sig mycket trygga jämfört med 32 procent av männen. I Glömsta är det 36 procent som är mycket trygga och i Vårby är det nio procent. Samma mönster finns bland elever i årskurs 9, där hälften av tjejerna känner sig trygga jämfört med tre fjärdedelar av killarna.

– Enkäten visar att många av invånarna känner sig trygga, vilket förstås är glädjande. Det våldspreventiva arbetet är samtidigt otroligt viktigt framöver. Får vi ner våldet i samhället kommet det förhoppningsvis att ge ytterligare positiv effekt på tryggheten, säger Christian Ottosson (C), ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd.

Huddingeborna trivs – särskilt i Snättringe

Över 90 procent av kommuninvånarna trivs mycket bra (56 %) eller ganska bra (39 %) i sitt bostadsområde. Det är ungefär samma resultat som 2014. Allra bäst trivs de som bor i Snättringe, hela 82 procent trivs mycket bra. Detta kan jämföras med Flemingsberg och Vårby där cirka en tredjedel anger att de trivs mycket bra.

– Vi ser dock en positiv trend, det är fler som trivs i Vårby och Flemingsberg idag jämfört med 2014. Vi hoppas också att satsningar på att bygga bostäder på Vårby udde och den stora kontors- och bostadsatsningen i Flemingsberg ska bidra till att alltfler trivs, säger Christian Ottosson (C).

Tre av fyra mår bra

Fler Huddingebor upplever att de mår bra, jämfört med förra mätningen. 2014 svarade 71 procent att deras hälsotillstånd är bra eller mycket bra, i år det 78 procent. Fler män än kvinnor uppger att de mår bra, och tydligast är skillnaden mellan niondeklassarna. 78 procent av tjejerna och 89  procent av killarna skattar sin hälsa som mycket bra eller bra.

Fakta om undersökningarna

Befolkningsundersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval kommuninvånare mellan 18 och 84 år. Den genomfördes mellan april och juli 2018.

Befolkningsundersökningen för unga riktar sig till elever som går i årskurs 9 i Huddinges kommuns kommunala och fristående skolor. Datainsamlingen genomfördes mellan februari och mars 2018.

Uppdaterad 3 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?