Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

18-01-11

Leveranserna till de kommunala verksamheterna har halverats. Utsläpp av koldioxid och hälsoskadliga luftföroreningar har minskat med 70 procent. Det är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan Södertörnskommunerna visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att minska utsläppen från trafiken är en av de stora utmaningarna för Stockholmsregionen och för Sverige som helhet. Som ett led i arbetet med att minska utsläppen har Södertörnskommunerna samordnat varudistributionen till sina egna verksamheter.   

Ny rapport presenteras idag

I dag presenteras rapporten ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”. Rapporten är en utvärdering genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansierad av Energimyndigheten. 

Krav på biodrivmedel ger effekt

Utvärderingen visar att samordningen av kommunernas varudistribution redan nu i en första fas har gett flera bra resultat. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider har minskat med drygt 70 procent.

Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Samlastning underlättas

Den samordnade varudistributionen ger också ökade möjligheter för lokala leverantörer att delta i kommunala upphandlingar. Nu krävs ingen egen distributionslösning utan godset kan enkelt samlastas med övriga varor. Hittills har den samordnade varudistributionen halverat antalet leveranser till kommunernas verksamheter.

Läs mer på Södertörnskommunernas webbplats.

Ladda ner rapporten.

 

Uppdaterad 11 januari 2018

Var informationen till din hjälp?