Årsredovisning för 2018 klubbad i kommunfullmäktige

19-04-12

Nyhet

Huddinge kommuns ekonomi är god och kommunen når merparten av 2018 års mål. Det visar årsredovisningen för 2018.

Årsredovisningen sammanfattar hur väl kommunen nått målen för 2018 samt visar inom vilka områden det finns förbättringspotential de kommande åren. Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen god för fyra av kommunens fem övergripande mål; Bra att leva och bo, utbildning med hög kvalitet, fler i jobb, och god omsorg för individen. Målet ekosystem i balans bedöms som godtagbart.

Även kommunens finansiella mål nås och verksamheten bedöms sammantaget ha en god måluppfyllelse.

– Byggboom och goda resultat överlag, så skulle jag vilja summera året som gått. Huddinge tog många små och några lite större steg framåt under år 2018, samtidigt som vi höll god ordning i kommunens ekonomi och lade undan tillräckligt för att klara behoven i framtiden, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatt förbättringsarbete

Årsredovisningen lyfter också några områden som bör prioriteras och förbättras för att öka måluppfyllelsen ytterligare. Det finns bland behov av att fortsatt utveckla arbetet för ökad jämlikhet, fler åtgärder för ekosystem i balans och att öka andelen elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år. Likaså är rekrytering samt att behålla behörig och kompetent personal en fortsatt utmaning, liksom att fortsätta med det långsiktiga systematiska rehabiliteringsarbetet för att minska sjukfrånvaron.

Läs mer i årsredovisningen

Huddinge kommuns årsredovisning 2018.

Uppdaterad 12 april 2019

Var informationen till din hjälp?