Eldning avrådes

19-05-17

Nyhet

Det varma och torra vädret medför att det är stor brandrisk i skog och mark. Räddningstjänsterna i Stockholms län avråder från eldning från och med den 17 maj. Avrådan gäller hela länet.

De senaste dagarna har flera markbränder inträffat i länet och en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Räddningstjänsterna i Stockholms län avråder från eldning från och med den 17 maj. Avrådan gäller hela länet. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Ha alltid släckutrustning i närheten

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Eldningsförbud

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda och grilla utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen, räddningstjänsten och/eller din kommun. Du kan även ringa den automatiska telefonsvararen för att få information om eventuellt eldningsförbud via Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26.

Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute

Uppdaterad 17 maj 2019

Var informationen till din hjälp?