Eldningsförbud i hela länet

19-07-26

Nyhet

Från och med fredag 26 juli klockan 16.00 råder eldningsförbud i hela Stockholms län.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög  risk för brand i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar).

Trots eldningsförbudet är det tillåtet att grilla på egen tomt, men bara om grillplatsen är ordnad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Grillplatserna ska vara utformade så att det inte finns risk för att elden sprider sig.  

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Du kan hålla koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute.

Läs mer om eldningsförbudet på Länsstyrelsen Stockholms webblats

SMHI:s brandriskprognos

Uppdaterad 26 juli 2019

Var informationen till din hjälp?